Tarieven

Het leerveld

 

Binnen Het leerveld worden de officiële

tarieven gehanteerd.

 

 

De door het RIZIV bepaalde honoraria voor 2017 :

 

  • Aanvangsbilan (per 30 min): € 31,13

 

  • Evolutiebilan : € 44,47

 

  • Therapiesessie van 30 min. (praktijk) : € 22,88

 

  • Therapiesessie van 30 min. (school): € 22,24

 

  • Therapiesessie van 60 min. (vanaf 10 jaar) : € 45,77

 

 

Bij huis - en schoolbezoeken

wordt een billijke vergoeding aangerekend.

 

 

Copyright 2015 Het leerveld Lo

gopedische praktijk Begijnendijk