Aanmelding


Om logopedie op te starten en terugbetaling te verkrijgen via het RIZIV

zijn de volgende stappen nodig:


  • U gaat naar uw huisdokter of een geneesheer-specialist (NKO-arts, pediater, neuroloog,…) voor een voorschrift ‘logopedisch bilan’


  • Dan vinden de intake en de onderzoeken plaats. Hiervan wordt een logopedisch bilan opgemaakt.


  • U gaat (opnieuw) langs de geneesheer-specialist voor een voorschrift logopedische therapie.


  • Met de beide voorschriften en het logopedisch bilan stelt de logopediste een dossier samen voor de mutualiteit.


  • U brengt het aanvraagdossier naar uw mutualiteit. De adviserende geneesheer beslist over de goedkeuring van uw dossier.


 Aan sommige stoornissen (dyslexie, dyscalculie, taalstoornissen,…) zijn bepaalde regels verbonden. 

Voor andere stoornissen (bv. articulatieproblemen) is er geen tussenkomst van het RIZIV.

In beide gevallen komen de meeste mutualiteiten voor een

stuk tussen in de logopedische kosten. Voor de precieze procedure en tussenkomst

kan u contact opnemen met uw mutualiteit.