Tarieven


Binnen Het leerveld worden de officiële

tarieven gehanteerd.De door het RIZIV bepaalde honoraria sinds 01/08/2020 :


  • Aanvangsbilan (per 30 min): € 32,83


  • Evolutiebilan : € 46.80


  • Therapiesessie van 30 min. (praktijk) : € 26.50


  • Therapiesessie van 30 min. (school): € 25.60


  • Therapiesessie van 60 min. (vanaf 10 jaar) : € 53.22Bij huis - en schoolbezoeken

wordt een billijke vergoeding aangerekend.Het leerveld

 

        Copyright 2015 Het leerveld Lo

gopedische praktijk Begijnendijk